MODŘENEC

Dětská lidová muzika Modřenec vznikla na podzim roku 2002 na ZUŠ Adolfa Voborského v Praze Modřanech. Zpracovává lidové písně s tématikou blízkou dětem, hry a zvyky z celých Čech. V září 2007 se rozdělila na starší a mladší muziku a v roce 2008 vznikla dětská taneční složka s malými tanečníky převážně předškolního věku. Soubor od jeho vzniku vede Mgr. Eva Špačková. 

V letech 2005, 2006 a 2010 se soubor zúčastnil zahraničních zájezdů do Itálie, Bulharska a Polska, nejprestižnějším vystoupením pak bylo zahájení výstavy Česká republika - Folklorní velmoc v srdci Evropy v Radě Evropy ve Štrasburku v roce 2011.

V červnu 2010 soubor ukončil své působení na ZUŠ Adolfa Voborského a dále pokračuje v činnosti pod občanským sdružením Modřenec. Tím se otevřel prostor pro aktivity, které není možné plnohodnotně realizovat v rámci školského zařízení a současně také možnost členství pro dospělé zájemce a předškolní děti. 

Zázemí pro pravidelné zkoušky získal soubor v prostorách mateřské školy Jahůdka v Modřanech.

Modřenec pravidelně vystupuje při nejrůznějších příležitostech spjatých s lidovými tradicemi v Praze a jejím okolí, na folklorních přehlídkách i významných festivalech (Pražský Jarmark, Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích, folklorní festivaly v Mělníku, v Luhačovicích a v Břeclavi). Děti ze souboru se každoročně úspěšně zúčastňují soutěží ve zpěvu lidových písní.

Některé písničky ze svého repertoáru vydala muzika Modřence na CD v roce 2007.

V současné době dokončuje muzika další průřezové CD s písničkami, ve kterých uslyšíte prakticky všechny členy souboru. 

Vedoucí lidové muziky: Mgr. Eva Špačková

Fotogalerie: MODŘENEC

/album/fotogalerie-modrenec/modrenec-031-jpg/