POŘADATEL FESTIVALU:

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KYTICE

Oslavil v roce 2019 dvacetpět let své činnosti jako pokračovatel dospělého souboru stejného názvu. Soubor působí v Praze. 

  Umělecká vedoucí Milena Pitterová pracuje s více než 50 dětmi ve věku 4–15 let. Kytice předvádí taneční pásma, tance a písně jižních, středních Čech a Chodska doma i v zahraničí. 

   V muzice pod vedením Mileny Kmentové-Pitterové působí vedle dospělých muzikantů i děti od 6 let z řad tanečníků. Vytvořili několik samostatných tématických pásem, se kterými se muzikanti prezentovali na všech 9ti ročnících festivalu „Setkání dětských lidových muzik“.   

  Soubor pravidelně připravuje tradiční jarní a vánoční koncerty, jejichž součástí jsou výchovné   koncerty pro školy.                                                                                                             

   Kytice se zúčastňuje významných folklorních festivalů v Praze: Jižní město zpívá, hraje a tancuje, Pražský Jarmark, Setkání muzik i v  České republice (MFF Strážnice, Rožnovská valaška, Tuchlovice,  Luhačovice, Lázně Bělohrad, Mělnický vrkoč). Vystupoval i v zahraničí (Chorvatsko, Polsko, Francie a již šestkrát Slovensko).        

    V letech 2007 a 2009 jsme si vybojovali účast na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě. 

    V posledních letech se pravidelně účastníme  soutěže „Zpěváček roku“.

V roce 2013 si Eva Krištoufková vybojovala účast v celorepublikovém finále ve Velkých Losinách.

    V roce 2002 Kytice  převzala štafetu v pořádání festivalu „Setkání lidových muzik“. Navázala tak na své předchůdce, kteří stáli u zrození tohoto festivalu. Součástí nového pořadatelství se stalo i setkávání dětských lidových muzik.