Téma 32. ročníku hudebního folklorního festivalu Setkání lidových muzik a 11. ročník Setkání dětských lidových muzik

22.09.2015 17:12

Rodina nejenom základ státu

Volba tématu pro letošní Setkání lidových muzik, jsem si položil otázku, co je to rodina. Říkávalo se, že rodina je základ státu. Co je to stát. Stát jsme my. Naše rodina. Spoustu rodin, bez ohledu na politické klímá, náboženské vyznání, pracovní zařazení. Dříve práce na poli, v lese, ve fabrikách. Všude byla snaha vytvořit pospolitost, která se má ráda, má vzájemnou úctu, porozumění, spolunažívání ve všech snahách, radostech a strastech, které nám všem za poměrně krátkou dobu lidského života předestírá různé překážky, abychom je mohli pokud možno co nejlépe zvládnout v dennodenním životě za poměrně krátkou dobu. To, co neprožijeme, se snažíme vzít z dřívějška od našich předků a snažíme se to v tradičních situacích dneška tu s větší, tu s menší účinnosti vklínit do současnosti.

Lidský život je poměrně krátký, ale na životní situace nesmírně bohatý. Vše začíná u samotného zrodu jedince, který přichází na svět ve většině případů k potěšení všech nejenom těch nejbližších, ale můžeme říct celé společnosti, potažmo státu.

Bez hluboké analýzy a různých životních atributů víme, že je to nejmenší funkční článek velkého celku, který se plahočí životem, hledá nejrůznější a pokud možno zaručené a nejsprávnější cesty, vymezené státním útvarem k naplnění svých cílů, přání a předsevzetí.

Samozřejmě, že takto můžeme pojmenovat rodinu sportovní, či fanouškovskou, pracovní, kde jsme zaměstnaní a snažíme se všichni přispět do rodinného rozpočtu nadstavbou za naše snažení formou finančních prostředků, rodinu společenství kde žijeme - na vesnici, malém městečku, anebo v mini rodině panelákového typu. Také všichni víme, že máme rodiny z hlediska náboženského vyznání, politického přesvědčení či v neposlední řadě příslušnosti k tomu kterému etniku, kde máme zapuštěné kořeny a hrdě se hlásíme k nim. 

V našem případě je to velká rodina milovníků lidové kultury ve všech jeho formách. V našem případě je to lidová moudrost ukrytá v nádherných písničkách, které zrcadlí poezii, tragédii, radost, hluboké vyznání, smutek, zoufalost, ale především radost, která nakonec by měla převažovat v našem dennodenním životě i dnes. Krása toho všeho je, že i když jsme národnostně rozdílní, z různých regionů, či etnik, máme společný základ. 

Já osobně jsem rád, že společně jsme vytvořili mini rodinu kolem Setkání lidových muzik. Na jedné straně nadšenci, kteří v těchto pohnutých podmínkách nepřestali milovat lidovou hudební slovesnost a jsou ochotni to sdělit prostřednictvím své vlastní činnosti nejenom pro sebe, ale i pro vás, kteří přijdete se s námi potěšit, zavzpomínat na to hezké, co se odehrávalo v minulosti a děje se i v současnosti a zapomenout na dennodenní starosti.

Ano, jsme velká rodina s různým vyznáním, politickým názorem, věkovým rozdílem, či pohlavím, ale máme jedno veliké společné a to lásku, uznání, toleranci k tradiční lidové

kultuře. Jsme součásti národního nehmotného pokladu, a měli bychom nejenom my vážit, udržovat a rozšiřovat. 

V Praze dne: 16.10.2015                            

Jozef Harčarik                                                                                    

ředitel HFF Setkání lidových muzik