ĽH Stana Baláža

Ľudová hudba Stana Baláža vznikla v roku 2007 s ambíciou aktívne podporovať súčasné postavenie regionálnej a lokálnej ľudovej hudobnej kultúry horného Šariša. Jej členmi sú okrem primáša Stana Baláža kontráš Jozef Franek, akordeonista Michal Germuška, kontrabasista Jozef Hrušovský a cimbalista Peter Germuška.

Umelecké výsledky ĽH Stana Baláža v oblasti interpretácie šarišskej ľudovej hudby za necelých päť rokov od jej vzniku presvedčili kritikov a verejnosť o nepopierateľných kvalitách a v súčasnosti patrí k vyhľadávaným muzikám východného Slovenska, ktoré sprevádzajú sólistov-spevákov a spevácke skupiny na hudobných nosičoch, koncertoch folklórnej hudby a festivaloch, či účinkujú na samostatných hudobných produkciách a podujatiach. V roku 2007 vydala kapela svoje profilové CD s názvom: Muzikanci raslavicke. Ďalších 19 CD nahrala v spolupráci s inými sólistami spevákmi a speváckymi skupinami napr. z Mestiska, Hertníka, Župčian, Kapušian, Kračúnoviec, Okrúhleho, Torysiek, Hermanoviec atď. Ostatným reprezentačným hudobným projektom tejto ľudovej hudby je vydarený a úspešný CD nosič autorských piesní Jána Šoltésa s najznámejšími sólistami spevákmi východného Slovenska a titulom Ked ja nadešol do kraja. V roku 2007 získala kapela 1. miesto a titul Laureát celoštátnej  súťažnej prehliadky hudobného folklóru v Košiciach. Medzi ďalšie úspechy patrí napr. získanie 1. miesta v súťaži ľudových hudieb na medzinárodnom folklórnom festivale v poľskom Zakopanom. Ich najaktuálnejšími úspechmi je získanie hneď dvojnásobného titulu LAUREÁTA na celoštátnej súťaži a prehliadke hudobného folklóru 2013 a tiež 1. miesto v medzinárodnej súťaži cimbalových kapiel ,,Spotkania cymbalistov 2013″ v poľskom Rzeszowe (december 2013).

Ľudová hudba v rozšírenej zostave zároveň pôsobí ako sprievodné teleso folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc, pričom jej hlavným cieľom je pokračovať v udržiavaní i rozvíjaní tradičného interpretačného štýlu tejto folklórnej lokality v snahe poukázať na specifiká jej originálneho prejavu prameniaceho z hudobného odkazu predošlých čias.

Fotogalerie: ĽH Stana Baláža

/album/fotogalerie-lh-stana-balaza/a8-jpg/ /album/fotogalerie-lh-stana-balaza/a9-jpg/ /album/fotogalerie-lh-stana-balaza/a10-jpg/ /album/fotogalerie-lh-stana-balaza/a11-jpg/ /album/fotogalerie-lh-stana-balaza/lh-stana-balaza-jpg/