Hodnocení - Tisková zpráva - XII. setkání dětských lidových muzik, PVA EXPO PRAHA, 11.11.2016

17.11.2016 12:00

XII. setkání dětských lidových muzik, PVA EXPO PRAHA, 11.11.2016

Dobře jsme si žili s písničkou – to bylo hlavní téma Setkání lidových muzik v pátek na PVA EXPO Praha Letňany i v sobotu v Městské knihovně Praha 1 na Mariánském náměstí.

Na začátku přivítali moderátoři všechny diváky, poděkovali partnerům, bez nichž by akce nemohla uskutečnit a představili letošní téma Dobře jsme si žili.

Ještě před začátkem pátečního programu proběhlo v sále PVA EXPO PRAHA setkání s místostarostkami MČ Praha 18 a to s paní Ivetou Lojkovou a Michaelou Řepovou, každá z muzik zahrála jednu píseň.

Po úvodním slovu byla představena první muzika Kytice pod vedením Mileny Kmentové. Představili se nám s pásmem, Co nás nezabije, to nás posílí, které pojali více do současné doby. Písněmi Zatracený posvícení, Jakýpak neštěstí, A já vždycky proč a Třemošenský chlapci chtěli zdůraznit především zájem dětí (muzikantů) o současnou dobu – Dobře jsme si žili a žijeme.

Po velkém potlesku je vystřídala muzika souboru Modřenec s pásmem Ach ta láska. Zazněly písně o lásce partnerské i mateřské, lásce šťastné i nešťastné, naplněné i nenaplněné. Mezi dětmi jsme na podiu viděli i vedoucí souboru Evu Špačkovou, která si s dětmi zahrála na housle. Do svého programu zařadili mimo jiné i krásnou dívčí baladu Ach zdál jest se mi v noci sen, která dojala nejednoho diváka.

Lísteček přijel na XII. Setkání dětských lidových muzik z Nového Strašecí. Pod vedením Zuzky Eržiakové zahráli pásmo s názvem Není života bez lásky, což velmi dobře vystihovaly zvolené písně, jako například chlapecká píseň  A já vždycky co mě.

Úsměv a veselá nálada ze Slovenska, tak se jmenovalo pásmo písní souboru Kolíček pod vedením Boženy Novotné. Všechny jejich písně byly právě ze Slovenska, jako vzpomínka na spolupráci s folklorním souborem Limbora.

Hájíček, který působí v ZUŠ Křtinská, se představil s blokem písní V jižních Čechách. Úpravy písní tvoří sám vedoucí muziky Jiří Janoušek a zazněly i dvě sólové písně, dívčí Zakukala žežulička a chlapecká Kdybys měla má panenko sto ovec.

Hostem pátečního programu byla Chasnická dudácká muzika, která zaznamenala svůj největší úspěch v roce 2003, kdy získala první místo v národním kole soutěže základních uměleckých škol ve Vysokém Mýtě. Na XII. Setkání dětských lidových muzik vystoupili s programem Vítáme vás hu nás. Zazněla i velmi známá jihočeská polka Já se vždycky vohlídám a mnoho dalších.

Na závěr celého programu vyzvali moderátoři ještě jednou všechny muziky na podiu.

Ředitel festivalu Jozef Harčarik poděkoval všem účinkujícím i organizátorům a zazněla poslední společná píseň, Kdyby byl Bavorov. Atmosféra celého večera byla velmi příjemná a všichni už se těšíme na další ročník v roce 2017.

Setkání lidových muzik pořádaly Folklorní soubor Kytice, o.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha 1, PVA EXPO Praha Letňany a za finančního přispění  MČ Praha 18 a  MČ Praha 1.  Významným partnerem je Ochranný svaz autorů. Dalšími partery byli firma Audiolight, vinařství Stanislava Bunži Tiskárna TG Tisk Lanškroun. Mediálními partnery byli: Rádio Proglas
a Dětská tisková agentura,.

Záštitu nad festivalem převzali MČ Praha 18 a starosta MČ Praha 1 pan Oldřich Lomecký.

Martin Molčan

 

Zpět