Slovo zakladatele SETKÁNÍ LIDOVÝCH MUZIK Mgr.Evžena A. Růžka

30.10.2013 22:38

SETKÁNÍ  LIDOVÝCH  MUZIK

 

 U příležitosti  30. výročí  SETKÁNÍ  LIDOVÝCH  MUZIK  jsem  byl  požádán  o  článek  k počátkům  této  pražské  akce,  kterou  jsem  před  lety  zakládal.  Sáhl  jsem  tedy  do  vzpomínek  a  tady  je  výsledek.  

 

 Úvodem  trochu   situační  faktografie.  V roce 1969  jsem  byl  požádán,  abych  převzal  vedení  folklórního souboru  v ZK PAL Kbely.  Nabídku  jsem  přijal  a  soubor  jsem  vedl  následujících  patnáct  let.  Zpracoval  jsem  nové  pojetí  i  dramaturgii.  Snadno  se  to  napíše,  ale  ve  skutečnosti  to  byly  roky  náročné  práce.  Soubor  ve  svém  programu  zpracovával  stylizovaný  hudební,  písňový  a  taneční  folklór  z vybraných  oblastí  celé  tehdejší  ČSR  a  proto  jsem  mu  dal  jméno  KYTICE.    Řídil  jsem  jak  lidovou  muziku,  tak  i  pedagogicky  a  choreograficky  taneční  složku.  KYTICE  se  za  tuto  dobu    vypracovala  mezi  nejlepší  soubory  v Čechách.  Celý  vývoj  měl  dvě  fáze.  První  do  roku  1978,  kdy  muzika  s novým  primášem  Luďkem  Rývou  byla  relativně  stabilní,  avšak  taneční  složka  se  třikrát  obměnila.  V pololetí  1978  přešel  soubor  ze  Kbel  blíže  do  Prahy  pod  ZK TESLA Holešovice.  Současně  s tím  došlo  v podstatě  k  celkové  personální  obměně.  V taneční  složce  proběhlo  ve  fázích  několik  konkurzů  a  prakticky  z  90 %  se  pak  ustálila  v nové  podobě.  V muzice  skončila  většina  členů  a  to  i  s primášem  Luďkem  Rývou.  Po  řadě  jednání  se  mi  podařilo  sestavit  muziku  téměř  kompletně  novou.  Její  vedení  pak  dál  převzal  nový  primáš  Karel  Untermüller,  na  cimbál  hrál  Vladimír  Koštoval,  později  Jan  Pradáč.  Významným  členem  byl  v pojetí  české  muziky  strakonický  dudák  Martin  Matějka.  

 

A  to  už  pomalu  směřujeme  k  SETKÁNÍ  LIDOVÝCH  MUZIK.   KYTICI  se  v té  době  velmi  dařilo.  Kompaktní  souborový  program  měl  u  publika  velký  ohlas  a  špičkou  byla  40minutává  hudebně-taneční  suita  nazvaná  PRÁCHEŇSKÉ OBRÁZKY.  Muzika  natočila  v Čs. Rozhlasu 18 snímků,  které  se  v jeho  programu  poměrně  často  uplatňovaly.  Tehdy  jsem  již  nějaký  čas  uvažoval,  že  soubory  (taneční)  mají celou  řadu  soutěží,  festivalů  apod.,  ale  muziky  nemají  žádné  své  fórum - platformu,  kde  by  se  hudebníci  potkali,  poměřili  a  zahráli si  nejen  vedle  sebe,  ale  i  dohromady,  spolu  si  vyměnili zkušenosti  a  názory.  A  tak  jsem  uvažoval  „Co  takhle  dát  dohromady nějaký  hudební  festival?  Nějaké  setkání  muzik?  A  proč  ne  v Praze?  KYTICE  měla  pro  svou  činnost  k dispozici  v ZK TESLA  pěkný  sál  s divadelní  úpravou  a  celým  zázemím.  Ve formování  těchto  úvah (v kontextu s nahrávkami uváděnými v rozhlase)  zahrála  svou  roli nabídka,  která  mi  přišla.  Lidová  muzika  KYTICE  byla  pozvána  jako  čestný  host  na  klasický  hudební  festival  VOGTLÁNDICHE MUSIKTAGE  v německém  Markneukirchen.  Sestavil  jsem  tedy  s   K. Untermüllerem  program,  vše  se  připravilo  a  v květnu  1982  jsme  jeli  na  krásný  hudební  týden.  A  právě  tam  jsme  poprvé  v plénu  hudebníků  produmali  tuto  základní  ideu  a  nakonec  už  vlastně  v podobě  realizačního  pojetí.  Po  návratu  jsem  písemně  zpracoval  základní  záměr  včetně  realizačního  plánu.  Vše  jsme  projednali  v  ZK TESLA Holešovice  a  dalších  (pražských)  orgánech,  neboť  na  takovou  veřejnou  akci  bylo  v těch  dobách  zcela  nezbytné  oficiální  povolení.  To  jsme  nakonec  dostali  a  tak  jsme  se  dali  do  příprav.  Po  diskusích  bylo  (původně  širší)  pojetí  zúženo  na  SETKÁNÍ  PRAŽSKÝCH  LIDOVÝCH  MUZIK  Byl  stanoven  termín  a  naplánován  průběh  realizace.  Spolu  s  K. Untermüllerem  jsme  zpracovali  dramaturgii,  napsal  jsem  scénář  včetně  průvodního  slova  a  připravil  jsem  si  režijní  plán.  S organizačním  vedoucím  Láďou  Jirsákem  jsme  zajistili  produkční  přípravu,  sezvali  a  projednali  účast  a  podíl  všech  vybraných  kapel.  A  tak  se  touto  cestou  v listopadu  1982  v sálu  pražské  DOMOVINY  realizovalo  první  SETKÁNÍ  PRAŽSKÝCH  LIDOVÝCH  MUZIK. Celý  program  jsem  také  moderoval  spolu  s Šárkou  Jeriovou.  Kromě  pořadatelské  KYTICE   

zde  tehdy  účinkovali  :  MUZIKA  SLOVÁCKÉHO  KRŮŽKU,  VALAŠSKÁ  DOLINA,  CIBÁLOVÁ  MUZIKA  JIŘÍHO  JANOUŠKA,  ČESKÁ  MUZIKA  SOUBORU  J.VYCPÁLKA  a  ČESKÁ  MUZIKA  DOKOLEČKA.  Po  skočení  programu  bylo  součástí  večera  i  společenské  setkání  s  tancem,  kde  se  zahrál  kdokoli s kýmkoli.  Jako  čestný  host  zde  také  zahrála  cikánská  kapela  ROMA  ŠTAR (primáš Jozef Fečo).  

 

 Tato  SETKÁNÍ  PRAŽSKÝCH  LIDOVÝCH  MUZIK  -  jako  zcela  nová  akce  se  setkalo  s  tak  velkým  ohlasem,  že  ještě  tentýž  večer  byl  pro  příští  rok  dohodnut  další  ročník  této  akce.  Ten  jsme  také  obdobným  způsobem  na  podzim  roku  1983  realizovali,  opět  s velkým  ohlasem  a  úspěchem.  A  opět  s obdobným  plánem  na  pokračování  v dalším  roce.

 

 Toho  jsem  se  však  již  neúčastnil.  Z KYTICE  jsem  v  r. 1984  odešel  a  v dalších  čtyřech  letech  jsem  zakládal,  formoval  a  vedl  pražský  soubor  LIMBORA.  Avšak  v KYTICI  se  našli  další  aktivní  členové,  kteří  převzali  tuto  úspěšně  rozjetou  tradici    hudebních  setkání  a  s drobnou  prodlevou  v ní  zdárně  pokračují  až  do  dnešních  dnů.   Sám  dobře  vím,  jak  bylo,  je  a  bude  pořádání  těchto  akcí  náročné,  složité  a  pracné.  Ale  také  zároveň  velmi  krásné  a  velmi  záslužné.  Proto  z  pozice  zakladatele  této  tradice  SETKÁNÍ  PRAŽSKÝCH  LIDOVÝCH  MUZIK  všem  aktérům  děkuji  a  divákům  přeji  hodně  dalších  krásných  pokračování. 

 

 

Praha  © 20.10.2013 

 

Mgr.Evžen A.Růžek

Zpět