Představujeme hosta Setkání lidových muzik - Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje

28.10.2019 23:30

Hrají a zpívají mladí Plzeňáci

Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje

řídí Dalibor Bárta

Plzeňský kraj je proslulý svojí originální lidovou kulturou, včetně hudebního a tanečního folkloru. O odkaz našich předků zde pečuje řada amatérských souborů i profesionálních institucí. Zejména díky rozhlasovému vysílání měla a má lidová hudba Plzeňska, Chodska, Pošumaví a celých jihozápadních Čech výborné renomé a řadu hudebníků s cennou zkušeností její stylové interpretace. Na tradici někdejšího Plzeňského lidového souboru, profesionálního orchestru, který pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu v letech 1953–1996, navazuje projekt Letních kurzů interpretace lidové hudby českých regionů, a to prostřednictvím mládežnického Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje (OLN).

Úspěšné čtyři ročníky této akce byly v letech 2016–2019 podpořeny granty Plzeňského kraje a Ministerstva kultury ČR. Hudební dílna je otevřena členům českých dětských a mládežnických lidových muzik i žákům a absolventům ZUŠ a konzervatoří.

Při práci v nástrojových sekcích, v orchestru i formou vzdělávacích seminářů a exkurzí si klade za cíl předávat zkušenosti a znalosti stylu interpretace regionální lidové hudby.

V rolích lektorů se uplatňují vynikající muzikanti, spojení s Českým rozhlasem a jeho folklorními aktivitami (Dalibor Bárta, Josef Kuneš, Kateřina Palátová, Miljo Milev, Jakub Fišer, Diana Nováková, Zdeněk Vejvoda ad.).

Výsledkem prázdninové hudební dílny je koncert OLN s názvem Hrají a zpívají mladí Plzeňáci sestavený ze zlatého fondu hudebních úprav českých lidových písní i z novinek určených tomuto mladému tělesu.

OLN si rovněž vyzkoušel studiovou práci v Českém rozhlasu Plzeň či roli doprovodného tělesa na zemském kole soutěže Zpěváček 2019 a na galakoncertu dětských zpěváků ve Strážnici 2019. Kromě toho vystoupil na mezinárodních festivalech v Plzni, Domažlicích a Karlových Varech.

Zpět