Hodnocení - Tisková zpráva - XXXIII. setkání lidových muzik, Městská knihovna Praha, 12.11.2016

15.11.2016 23:59

XXXIII. setkání lidových muzik, Městská knihovna Praha, 12.11.2016

Dobře jsme si žili s písničkou - to bylo hlavní téma Setkání lidových muzik v pátek na PVA EXPO Praha Letňany i v sobotu v Městské knihovně Praha 1 na Mariánském náměstí. 

Letošní Setkání lidových muzik v Praze, bylo zaměřeno na lidové písničky z našeho života, jak ve chvílích těžkých, tak také, a to především, jak nám s tou písničkou bylo je a bude dobře. Písnička nemá hranice. Zpívají ji všichni bez rozdílu pohlaví, věku anebo náboženského vyznání. Ve Strakonicích dobře, tak pojmenovali svůj programový blok mladí muzikanti z Mladé dudácké muziky a přiblížili nám svěží tóny západočeského regionu i s jednou otázkou "Copa v tom houští děláte. Na závěr společně s diváky si zazpívali Ještě já se vohlídám k těm budějckejm zahradám a za upřímného potlesku je vystřídala valašská cimbálová muzika

KYČERA s blokem Přirozený výběr s ohledem na mládí jak by se dívča s chutí vyvdalo, možná i za synka jako břinek, ale nešlo by za takého, který nemá domu svého. A ještě jedna životní zkušenost zazněla na pódiu - lepší s mladým mezi kameňama,  než se starým mezi perinama. Na závěr si společně postěžovali, jaké je to špatné, když se ožeňa a vyvdají, pak už nemůžou mezi děvčata a vřelý potlesk.

Gaudeamus se představil s pásmem Dřív bývávalo stejně.  Hříchy a chyby člověk dělá stále stejně, v minulosti, dnes a bude je také dělat do budoucna. Od prvého tónu se divák přidává písničkou i potleskem. Lesní pych a úplatkařství, tak nějak se s námi vleče životem stále. Totéž platí o ženách. Byli zlatokopky i drbny a také jsou a budou. Také mezi námi je dost takových, co se smrti bojí a spí jinde. Velice rozehřál každého milovníka lidové písničky Martin Janata jun. S písničkou Ti hradečtí páni a následovala písnička o pivu, když dřív bylo drahý. Nakonec jsme si všichni společně a s chutí zazpívali, Bejvávalo dobře.

Ředitel festivalu ocenil jubilanty Helenu Harčarikovou za udržování a rozvíjení lidové muziky v Praze a za organizaci hudebního folklorního festivalu Setkání lidových muzik v Praze a Jiřinu Matějkovou, za nejvěrnější návštěvnici Setkání. Od roku 1981 nevynechala ani jedno Setkání. Společně s Gaudeamem pak  zazněla písnička Živijó, živijó, živijó....

Jubilant Slovácký krúžek v Praze slaví 120 výročí od svého vzniku na území Prahy. Cimbálová muzika Slováckého krúžku a mužský sbor se sólisty Karlem Medkem, Tondou Houskou, Odřejem Samešem přiblížili atmosféru lidové písničky na Kyjovsku. Vřelé dík Karlu Medkovi, který při svých 85-ti letech nic neponechá náhodě, aby lidová nota v jeho podání nadzvedla divákovy ruce k potlesku a sem tam i k upřímné slze radosti. Zazpíval nádhernou píseň Jak sa má dobře šohaj z Debrecína, která chytla každého diváka v hledišti, který nešetřil uznáním formou potlesku po každé sloce písničky. Pak už zazněly písničky o tom, kdo k nám bude chodit, když zelený hájíček nebude hájenej, jak nikdo neví, po čem šohajovi srdce teskní, prosba mamičky, aby cérečku pustila k hudcům, že tam dluho nebude. Hudci milí hudci ej vy pěkně hrajete, ale zajtra bože, zajtra už nebudete. Nech zahrajú eště, ej ty vaše huslenky, veselme sa chlapci z tej našej sloboděnky. Hrajte mně husličky z javora ťatého, jak jste mně hrávali u tatíčka mého.  Na závěr mužský sbor zazpíval a zatančil verbuňk Proč kalina v struze stojí. Bylo to milé pohlazení po duši a i slzička upadla paní Evě Rejškové a myslím, že nejenom ji. Dohromady to bylo velice pěkné, což divák to náležitě ocenil potleskem a pak si společně zazpíval známou Na tú svatú Katerinui s r efrénem Čabogaj, nebogaj ...

Malá česká muzika Jiřího Pospíšila předvedla v krásné aranži Lidským srdcem putování. Putování bylo skvěle zpracované již od první písničky, když se vracel šohaj od své milé plný zážitků a nadějí a vzpomínek, ale sršáni byli proti. Pak si vzpomněli na dětství, na ten bezpečný přístav, z něhož se vyplouvá do života. Určitě každý z nás se vrátil do dob, kde jsme byly zahrnovány láskou a starostlivostí rodičů, stařenek a vůbec. Pinkava nám připomněla mládí a jeho rozpuku kdy jsme nevěděli, čí jsme, kam patříme a koho si vlastně máme vzít s sebou na cestu životem. Ke konci životaběhu přece jenom každý rád vzpomene, jak objevil jedno a pak zase druhé a pak další. Je potvrzeno, že život běží, jestli se nám to líbí více nebo ne. Přesto musíme všichni do konečného přístavu doplout na nocleh, kde pán nepán se spolem sejdem. No před námi je cesta dlouhá, a proto až já odsud povandruju, komu já se požaluju, hrajte mi trubte mi hrajte mi marš. Závěrem doputovala MČM až do Poděbrad a zazpívala si společně s obecenstvem Poděbradskou bránu: Mějte se tu hezky vy panenky všecky, až vy k tanci půjdete, pak si na mě vzpomeňte, že jsem a vámi býval, veselí užíval ... Diváci dali najevo svým potleskem v průběhu putování, že muzika, slova i celkové provedení má myšlenku, erudici a cit pro výběr písniček na zadané téma. 

Na závěr vystoupila mladá a ambiciózní cimbálová muzika Trnka jako překvapení pro publikum, jich samotných i režiséra tohoto festivalu s konstatováním, že je lepší jedna ráno, než celý den nic. Nastoupili se svěžími tóny Valašské starouherské, valašské polky, výborný zpěv předvedl primáš v písničce, že u súsedú na kopečku majú pekné děvče, a ani v kostele při klečení, když ji uviděl, tak sa nemohel modlit. Jak je to krásné když dívča pěkně tancuje a ještě je pěkně oblečená - tož nemajte ju rádi. Skvělé duo děvčat jsme viděli a slyšeli při pěsničce Ztratila jsem fěrtúšek Své perfektní vystoupení ukončili společnou písničkou V dobrém sme sa sešli a v dobrém rozejdem. Po druhej zas příjdem, vzpomínat si budem, dobře sme sa měli, rádi vás viděli, podruhej zas příjdem. Tož přijdte i na příští Setkání lidových muzik v listopadu 2017.

Na úplný závěr již tradičně všichni účinkující s nadšeným publikem společně zazpívali píseň - Na rozloučení mý potěšení ... uvidíš, vošidíš se.

Po skončení programu následovala ve foyer Městské knihovny tradiční "Kasací lidová zábava", s muzikami účinkujícími v hlavním programu, které zahrály přítomným písničky podle přání k poslechu, zpěvu i tanci. 

      Setkání lidových muzik pořádaly Folklorní soubor Kytice, o.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha 1, PVA EXPO Praha Letňany a za finančního přispění  MČ Praha 18 a  MČ Praha 1.  Významným partnerem je Ochranný svaz autorů. Dalšími partery byli firma Audiolight service s.r.o., vinařství Stanislava Bunži Tiskárna TG Tisk Lanškroun. Mediálními partnery byli: Rádio Proglas a Dětská tisková agentura.

Záštitu nad festivalem převzali MČ Praha 18 a starosta MČ Praha 1 pan Oldřich Lomecký.

Jozef Harčarik

ředitel hudebního festivalu

Setkání lidových muzik

Zpět