Balady a romance zněly v Městské knihovně v Praze

11.11.2014 22:23

https://www.folklornisdruzeni.cz/knihovna

Balady a romance zněly v Městské knihovně v Praze

V sobotu odpoledne a večer se v pražské městské knihovně hrálo, zpívalo i tančilo v českých, moravských, ale i slovenských krojích. A to nejen v zaplněném Velkém sále, ale i přilehlých prostorách. Probíhalo zde již XXXI. Setkání lidových muzik. Moderátorka večera Romana Pacíková a ředitel festivalu Jozef Harčarik přivítali na pódiu zpěváky a zpěvačky, muzikanty i tanečníky z šesti folklorních souborů.

Program začali dětští a mladí členové souboru NOTIČKY z Řevnic, kteří předvedli výborné pásmo Balada pro banditu. Po dlouhém aplausu je vystřídaly členky ženského sboru Slováckého krúžku v Praze a poté zpěváci mužského sboru, kteří zazpívali Balady z Horňácka za doprovodu cimbálové muziky s primášem Martinem Sochorem.

Cimbálová muzika KYČERA se představila se sérií osmi vojenských písní -Vojáčku, vojáčku. Překvapením pro pražské přátele a obdivovatele folkloru bylo vystoupení zpívající muziky OHNICA z Uherského Hradiště, která zahrála a výborně i zazpívala romantické písně pod společným názvem Důvěra a láska.

Malá česká muzika Jiřího Pospíšila si vysloužila potlesk za pásmo Vandrovali hudci.

V závěru vystoupila Cimbálová muzika Jiřího Janouška, která se zúčastňuje všech ročníků Setkání muzik. Publikum v sále odměňovalo potleskem všechny písně a melodie směsi Balad z Horňácka, Vaalšska, Kopanic a...
Již tradičně se všichni účinkující znovu sešli na pódiu a společně s diváky si zazpívali Na rozloučení.

Po přestávce se opět zaplnil Velký sál a návštěvníci i členové muzik a souborů přivítali Lidovou hudbu Dtanislava Baláža ze slovenských Raslavic. Písně a melodie v jejich vynikajícím podání vyvolali nadšený potlesk publika a "Standingovation."

V přilehlých prostorách Městské knihovny se večer pak většina účastníků bavila v rámci tradiční Kasací zábavy.

Hlavními pořadateli festivalu jsou Folklorní sdružení Kytice, Folklorní sdružení České republiky, MČ Praha 1, za spolupráce s Městskou knihovnou Praha.
Setkání se uskutečnilo za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha 18, MČ Praha 1

dm

Zpět